EN AIR AV DET ENKLAOCH SJÄLVKLARA

Hit kommer man också för det inre välbefinandet. Det enkla och självklara. Den känsla av balans och harmoni som infiner sig när maten, miljön, uppläggningarna och sättet att presentera produkterna är en växelverkan mellan Yin- och Yang. Den urgamla asiatiska fiosof som vi navigerade efter när vi tänkte inredning och atmosfär